ഓണമധുരം

ചോരും കൂരയില്‍ ചോരാത്ത മൂലയില്‍;
ഇരുണ്ടമാനം തെളിയാനൊരു കാത്തിരിപ്പ്‌.
കനലുകള്‍ എരിയും കല്ലടുപ്പിന്‍ ചാരെ;
അരിമണികള്‍ വേവാനൊരു കാത്തിരിപ്പ്‌.

മിഥുനം വ്യസനം കര്‍ക്കിടകം ദുരിതം;
അച്ഛമ്മയുടെ നെടുവീര്‍പ്പിലുമൊരു കാത്തിരിപ്പ്‌.
പാലിക്കാന്‍ വാക്കുകളും വീട്ടാന്‍ കടങ്ങളും;
അച്ഛന്റെ ഇടനെഞ്ചിലുമൊരു കാത്തിരിപ്പ്‌.

വിളയും പൊന്നെല്ലാം കൊയ്‌തുമെതിക്കാന്‍;
അരിവാളൊരുക്കി അമ്മയ്‌ക്കുമൊരു കാത്തിരിപ്പ്‌
നിക്കറിന്റെയറ്റങ്ങള്‍ കൂട്ടികെട്ടിമടുത്തോരെനിക്ക്‌;
പുത്തന്‍ കുപ്പായത്തിനായൊരു കാത്തിരിപ്പ്‌.

ഒടുവിലെത്തുമോണം ചിങ്ങചേലയുമണിഞ്ഞ്‌
അച്ഛന്റെയിടനെഞ്ചിലൊരു കുളിര്‍മഴയായ്‌,
അമ്മതന്‍ചിരിയില്‍ മുല്ലമൊട്ടിന്‍ വസന്തമായ്‌;
പുത്തന്‍കുപ്പായമിട്ടൂഞ്ഞാലാടിയൊരോണം.

കാത്തിരിക്കാറില്ല ഞാനിപ്പോള്‍ ഒന്നിനുമായ്‌
വിശപ്പിനേക്കാളേറെ ആര്‍ത്തിയാണെനിക്കിന്ന്‌;
നിക്കറുകളുമേറെ, ഏതിടണമെന്ന ശങ്ക മാത്രം.
കാത്തിരിപ്പായിരുന്നുവോ ഓണത്തിന്‍ മധുരവും?